Ψυχαναλυτικές ιδέες στη Συστημική Θεραπεία: Μια μελέτη περίπτωσης

Ψυχαναλυτικές ιδέες στη Συστημική Θεραπεία: Μια μελέτη περίπτωσης

Ευαγγελοπούλου,Ε.α , Καραντώνη, Μ.β αΨυχοθεραπεύτρια, Ελληνική Εταιρία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιών και Εφήβων, Αθήνα βΨυχολόγος, Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, Πειραιάς Περίληψη Στη θεραπεία με οικογένειες και ζευγάρια το διαπροσωπικό και το...